Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury jest organizatorem imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych. Promuje produkty turystyczne, regionalne i kulturalne Podhala. Jej główne zadania to: prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze, organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych, promocja produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego Podhala. Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z samorządami Gmin wchodzących w skład Powiatu Tatrzańskiego oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami.

Środki na działalność statutową Tatrzańskiej Agencji pochodzą z dotacji przyznanej w budżecie Powiatu, od samorządów lokalnych oraz z zagranicznych programów pomocowych. Agencja czerpie również korzyści z działalności gospodarczej,

Jasny pałac

„Jasny pałac”

polegającej między innymi na prowadzeniu domów wypoczynkowych „Jasny Pałac”, „Wanta” i „Jurek”, organizowaniu i umożliwieniu organizacji akcji promocyjnych oraz wynajmie i dzierżawie własnych składników majątkowych.

Nazwa: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

Adres: Zakopane, ul. Tetmajera 24

Tel.: 018 201 24 37

Strona www: www.tatry.pl