REDAKCJASezon na Zakopane

Wydawca:

Agencja ETNA

Adres redakcji:

ul. Ujejskiego 11/3

30-102 KRAKÓW

tel./fax 12 / 294 11 80

12/ 294 08 83

redakcja@miastokobiet.pl

Przygotowanie do druku: Ewa Goral

Przygotowanie reklam: Andrzej Politowicz

Tłumaczenie na angielski: Soren Gauger

Druk: Leyko

REKLAMA:

Barbara Fijał  tel. 698 901 255

Renata Stós-Pacut tel. 601 998 170

Agencja ETNA jest wydawcą map: Sezon na Kraków, Sezon na Zakopane (www.sezonnazakopane.com) oraz Magazynu Miasto Kobiet (www.miastokobiet.pl).